Ispis

Pozivamo Vas da do 13. veljače 2015. godine do 11 :00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJRekonstrukcija
grijanja zapadne dvorane Vijuš »,evidencijski broj nabave: B-08/2015.

Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukcija grijanja zapadne dvorane Vijuš (pdf)