Ispis

Pozivamo Vas da do 10. veljače 2015. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJlzrada
projektne dokumentacije za reciklažna dvorišta», evidencijski broj nabave: B-0612015.

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za reciklažna dvorišta (pdf)