fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Povodom današnje objave Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o pokretanju postupka protiv gradonačelnika Mirka Duspare ovim putem ističemo slijedeće:

Još u studenom protekle godine gradonačelnik Mirko Duspara se javno očitovao kako su u slučaju isplate razlike od 3.510,36 kuna materijalnih prava te 3.000,00 kuna jubilarne nagrade, koje su ujedno predmet pokrenutog postupka, ispoštovane sve gradske odluke i zakonske odredbe. Naime, uplata u iznosu od 3.510,36 kuna, odnosi se na isplatu dugovanja po kolektivnom ugovoru i to po osnovi neisplaćenih božićnica, regresa i dara za djecu iz 2011. i 2012. godine, koje je gradonačelniku Mirku Duspari isplaćeno kao i ostalim zaposlenicima Gradske uprave Grada Slavonskog Broda.

Važno je naglasiti kako je ovdje riječ o primitcima po osnovi materijalnih prava iz radnog odnosa, a koja zajedno s plaćom ne prelaze ograničenja definirana člankom 4. Zakona o plaćama lokalnih službenika i namještenika.

Naime, do 22. srpnja 2015. godine gradonačelnik Mirko Duspara je primao plaću sukladno odredbama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa, koje je Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda donijelo 30. lipnja 2010. te potvrdilo i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 18. srpnja 2013. godine, nakon lokalnih izbora.

Ministarstvo uprave je 10. lipnja 2015. godine uputilo svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave uputu za postupanje koja se odnosi na uređivanje prava općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, s rokom za usklađivanje najkasnije do 30. rujna 2015. godine. Sukladno uputi Ministarstva, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je 16. srpnja 2015. godine usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa a Odluka je stupila na snagu 22. srpnja 2015. godine. Slavonski Brod je jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji su postupili prema uputi Ministarstva uprave i od 22. srpnja 2015. sve isplate gradonačelniku kao dužnosniku su obavljene u skladu s odredbama ove odluke.

Obzirom da je uputa nadležnog ministarstva adresirana na sve jedinice lokalne i regionalne samouprave u Hrvatske, s rokom primjene do 30. rujna 2015. godine, postavlja se pitanje treba li pokrenuti postupak utvrđivanja sukoba interesa i protiv svih drugih gradonačelnika i župana zbog čijih je upita Ministarstvo uprave i izdalo gore spomenutu uputu.

Zbog cijelog slučaja gradonačelnik Mirko Duspara je 1.prosinca 2015. godine samoinicijativno podnio Prijavu sumnje na nepravilnosti u provedbi Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. Na temelju uvida u službenu dokumentaciju Grada te obavljenih obavijesnih razgovora Općinsko Državno odvjetništvo je utvrdilo kako nepravilnosti nije bilo. Zbog svega navedenog vjerujemo kako će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u postupku koje je pokrenulo donijeti jednaku odluku.

Odluka Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu

Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo