Obrasci

Privola (Zaštita osobnih podataka)

NAPOMENA:
Prije podnošenja zahtjeva/obrasca u Gradskoj upravi Grada Slavonskog Broda, potrebno je dati suglasnost odredbama o zaštiti osobnih podataka (Privolu) te istu priložiti zahtjevu/obrascu. Ukoliko se navedeno ne priloži zahtjevu/obrascu isti će se smatrati nepotpunim te se po njemu neće moći postupiti.

Privolu možete preuzeti OVDJE

 

Termin sa Gradonačelnikom

 1. Obrazac za prijavu susreta s gradonačelnikom 

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 1. Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta
 2. Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta
 3. Izjava o izgrađenosti zgrade prije 15. veljače 1968.
 4. Zahtjev za izdavanje preslike iz arhive
 5. Zahtjev za izdavanje izvoda iz detaljnog plana uređenja radi izdavanja potvrde na parcelacijski elaborat
 6. Zahtjev za izdavanje potvrde na plan posebnih dijelova građevine 
 7. Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata
 8. Zahtjev za izdavanje dozvole za uklanjanje
 9. Zahtjev za dostavu podataka o području i namjeni prostora
 10. Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije
 11. Zahtjev za izdavanje (izmjene i/ili dopune) lokacijske dozvole
 12. Zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 13. Zahtjev za izdavanje (izmjene i/ili dopune) građevinske dozvole
 14. Zahtjev za izdavanje promjene imena investitora u građevinskoj dozvoli
 15. Prijava početka (nastavka) gradnje
 16. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 17. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan)
 18. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi)
 19. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine)
 20. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu/dio građevine izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
 21. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja)
 22. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu
 23. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu
 24. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za pomoćnu zgradu
 25. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

 1. Zahtjev za djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (Stambeni objekti)
 2. Zahtjev za djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (Registrirana proizvodna djelatnost ili poljoprivredna proizvodnja)
 3. Zahtjev za izmjenu rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade
 4. Zahtjev za oslobađanje komunalne naknade
 5. Zahtjev za promjenu obveznika komunalne naknade zbog promjene vlasnika nekretnine
 6. Zahtjev za izdavanje odobrenja za zaustavljanje, parkiranje, kretanje vozila na cestama i ulicama na kojima je promet ograničen ili zabranjen
 7. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za licenciju
 8. Zahtjev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine
 9. Zamolba za rušenje stabla 
 10. Zahtjev za obročnom otplatom spomeničke rente
 11. Zahtjev za izdavanje rješenja o prekopu javne površine

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 1. Zahtjev za priznavanja prava na naknadu za stanovanje
 2. Prijava za subvenciju prijevoza za 2020. godina - dobrovoljni darivatelji krvi
 3. Prijava za subvenciju prijevoza - 2020.godina (umirovljenici i starije osobe)
 4. Zahtjev za dodjelu pomoći u opremi za novorođeno prvo dijete
 5. Obrazac narativnog izvješća o provedenom programu/ projektu za udruge građana (doc)
 6. Obrazac financijskog izvješća provedenom programu/ projektu za udruge građana (doc)  
 7. Zamolba za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog gubitka radnog mjesta    
 8. Obrazac za prijavu za dodjelu nagrade za primjere dobre prakse uključivanja volontera (doc)
 9. Obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje za dodjelu godišnje volonterske nagrade - za volonterski angažman pojedinca (doc)

Upravni odjel za gospodarstvo

 1. Suglasnost za zauzimanje javne površine
 2. Obrazac prijave radnog vremena prodavaonice

Upravni odjel za financije i računovodstvo

 1. Zamolba za otplatu stana u cijelosti i brisanje založnog prava
 2. Zahtjev za izdavanje potvrde o izvršenoj uplati po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

 • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
 • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica OBRASCI Obrasci

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.