Ispis

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14) Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić
Mažuranić Slavonski Brod objavljuje


JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU


Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje javni poziv za upis djece u program:

  1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Uprave Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod te na Internet stranici http//www.djecji-vrtici-sb.hr

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
- preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
- preslika kartona imunizacije
- Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb - za djecu s teškoćama u razvoju
- Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole - za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred


Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 03.09.2018. do 14.09.2018. godine u upravi Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, Naselje Andrije Hebranga 11/1 Slavonski Brod u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Mario Rubil

Prilog:
- Javni poziv za upis djece u program predškole za 2018./2019. pedagošku godinu (pdf)