fbpx
Ispis

Pripadnici triju nacionalnih manjina na području grada Slavonskog Broda, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, na Izborima za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području grada Slavonskog Broda održanim 5. svibnja 2019. godine izabrali su svoje predstavnike u vijeća nacionalnih manjina putem kojih sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Vijeće nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba, koja svoju pravnu osobnost stječe upisom u registar nacionalnih manjina.

Vijeća nacionalnih manjina Grada Slavonskog Broda

 • Vijeće romske nacionalne manjine 
 • Vijeće srpske nacionalne manjine
 • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 

Vijeća nacionalnih manjina imaju pravo:

 • predlagati tijelima Grada mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina na području grada Slavonskog Broda i opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu; 
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Slavonskog Broda 
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, a tiču se položaja nacionalne manjine.

Vijeća nacionalnih manjina donose statut, program rada, financijski plan i završni račun. Statut, financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjine objavljuju se u Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda.

 
Sukladno mogućnostima, u proračunu Grada Slavonskog Broda osiguravaju se sredstva potrebna za rad gradskih vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

Temeljem članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina  ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) i članka 104. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 25/19.), 24. lipnja 2019. godine održane su KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE na kojima su verificirani mandati izabranim članicama i članovima te izborom predsjednika konstituirana su vijeća nacionalni manjina kako slijedi:

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLAVONSKOG BRODA

15 članova

adresa - Augustina Jarića 6

predsjednik - NIKOLA DESTANOVIĆ

zamjenik predsjednika - MILOVAN MITROVIĆ

članovi

 • SANEL DESTANOVIĆ
 • DRAŽEN DESTANOVIĆ
 • DUŠAN LUKIĆ
 • VID LUKIĆ
 • LJUBICA MITROVIĆ
 • DIJANA MITROVIĆ
 • GORDANA MIHAJLOVIĆ
 • RATKO RADOSAVLJEVIĆ
 • PREDRAG MITROVIĆ
 • MILOŠ MITROVIĆ
 • ŽELJKO MITROVIĆ
 • BOŽICA NIKOLIĆ
 • MlLAN MITROVIĆ

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLAVONSKOG BRODA

14 članova

adresa - Tome Bakača 1

predsjednik - DARKO SPASOJEVIĆ

zamjenik predsjednika - NIKOLA ROMANIĆ

članovi

 • SLOBODAN STOKIĆ
 • TIHOMIR PRVULOVIĆ
 • MIRTA TRNINIĆ
 • ZORAN RATKOVIĆ
 • IVANKA SUDAREVIĆ
 • STANA TASIĆ
 • RANKA ŽIVIĆ STOKIĆ
 • DUBRAVKA HORVAĆANIN
 • SAVKA MAKSIMOVIĆ
 • MILOŠ RADULOVIĆ
 • DANKO MIČIĆ
 • JELENA FIREC

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLAVONSKOG BRODA

11 članova

adresa - Tome Bakača 1

predsjednica – MIRELA IBRAKOVIĆ

zamjenik predsjednice – MIRSAD AHMETOVIĆ

članovi

 • DŽEHVA AHMETOVIĆ
 • VEHID IBRAKOVIĆ
 • SULEJMAN MEŠIĆ
 • HASAN HADŽIĆ
 • ISMETA HADŽIĆ
 • ARMIN MAŠIĆ
 • AHMET MUJIĆ
 • ISMET ODOBAŠIĆ
 • MUHAMED SALČINOVIĆ