fbpx
Ispis
Kategorija: Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je dana 12. srpnja 2021. godine donijelo Odluku o donošenju Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0.

Svrha Smjernica je pružiti upute urbanim područjima tijekom procesa definiranja i uspostave urbanih područja, tijekom procesa izrade strategija razvoja urbanih područja (SRUP), kao i tijekom procesa praćenja njihove provedbe i vrednovanja.

Grad Slavonski Brod je jedan od 22 grada u Republici Hrvatskoj u kojemu će se provoditi ITU mehanizam u financijskom razdoblju 2021.-2027. Prvi korak u provedbi ITU mehanizma je definiranje obuhvata urbanog područja te uspostava urbanog područja. Nakon uspostave urbanog područja pokreće se postupak izrade SRUP-a. SRUP je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje.

 

  1. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0.
  2. Uspostava Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027.
  3. Strategija razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027.
  4. Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027.

  5. Partnersko vijeće za Urbano područje Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027.

    5.1. Odluke


5.2. Sjednice

 

  1. Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski  Brod za financijsko razdoblje 2021. -2027.
  1. Provedbeni akti Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027. – Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan