fbpx
Ispis

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13,85/15), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se kako bi se prikupile informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku. Na taj se način istovremeno podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, te se i nedostatci javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Savjetovanje sa provodi nakon javne objave poziva na savjetovanje za svaki pojedini nacrt akta dostavom prijedloga, primjedbi i komentara putem pisanog obrasca za savjetovanje koji se dostavlja na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., predajom u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod sukladno uputama za svako pojedino savjetovanje.
Koordinator za savjetovanje s javnošću:

Nikolina Ružić, mag.iur.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel. 035 217 042

 

Prilozi: