Ispis

„Građani Slavonskog Broda zaslužuju drugačiji pristup rješavanju problema onečišćenja zraka uzrokovanom radom Rafinerije nafte Brod i ne možemo biti zadovoljni dosadašnjom dinamikom rješavanja ovog velikog ekološkog problema“- istaknuli su ministri gospodarstva Tomislav Panenić, ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović i ministar pravosuđa Ante Šprlje na danas održanom sastanku s gradonačelnikom Mirkom Dusparom u Slavonskom Brodu.

Ministri su posjetili Slavonski Brod nakon što je gradonačelnik Duspara ponovno upozorio Vladu RH, nadležna ministarstva ali i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu kako građani Slavonskog Broda više ne mogu čekati, jer problem zagađenja zraka narušava njihovo zdravlje od 2008. godine. Naime, mjerne postaje u Slavonskom Brodu od početka godine ponovno bilježe alarmantne podatke o onečišćenju, pa je tako u posljednja 42 dana granična dnevna vrijednost lebdećih čestica PM10 prekoračena čak 26 puta, a prema Uredbi o razini onečišćujućih tvari u zraku ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom čitave kalendarske godine.

Na održanom sastanku je zaključeno kako dosadašnji učinci rada Međunarodne radne skupine za praćenje kvalitete zraka nisu zadovoljavajući, a da je onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu jedno od prioritetnih pitanja u kontekstu pristupanja BiH u Europskoj Uniji. Ministar pravosuđa Ante Šprlje najavio je kako će nadležne institucije poduzeti sve raspoložive mjere i sankcije kako bi se zaustavilo onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu, jer se stalno izlaganje Brođana velikim razinama onečišćujućih tvari i narušavanje njihovog ustavnog prava na čist zrak treba smatrati kaznenim djelom.

Na održanom sastanku je zaključeno i kako treba hitno prionuti izradi zajedničkog katastra onečišćenja zraka, koji bi obuhvaćao podatke izmjere i u Slavonskom Brodu ali i u susjednoj BiH, jer se jedino na takav način može stvoriti temelj za daljnje konkretne korake, a najavljeno je i održavanje zajedničke sjednice Vlada dviju država na kojoj bi se raspravljalo o ovom velikom ekološkom problemu.

Gradonačelnik Duspara je istaknuo kako očekuje da se podrška iskazana na današnjem sastanku prenese i na razinu Vlade RH. Naglasio je i kako će Grad Slavonski Brod, kao i do sada,podržavati svaku akciju i inicijativu kojoj je cilj Brođanima omogućiti čist zrak i zdrav okoliš, ali da očekuje vrlo brzo i prve konkretne rezultate današnjeg sastanka, jer građani Slavonskog Broda više ne mogu čekati.