Ispis

Ovim putem Vas obavještavamo kako će se u petak 10. srpnja 2015. u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda održati Konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda sa slijedećim Dnevnim redom;

- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izviješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Vijeća
3. Utvrđivanje predsjedatelja sjednice
4. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
5. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća