fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Grad Slavonski Brod
KLASA: 112-02/19-01/10
URBROJ: 2178/01-07-19-7
Slavonski Brod, 11.listopada 2019. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Grad Slavonski Brod daje

O B A V I J E S T
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglase i javne natječaje Grada Slavonskog Broda za prijam u službu kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 12.listopada 2019. prema sljedećem rasporedu:          

 RB

Javni natječaj/oglas

Vrijeme početka
prethodne provjere

1.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol-vježbenik
KLASA: 112-06/19-01/3

8:30 h

2.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol
KLASA: 112-02/19-01/7

8:30 h

3.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
Samostalni upravni referent 1-za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje
KLASA: 112-02/19-01/8

8:30 h

4.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Viši stručni suradnik 1-za tehničke poslove
KLASA: 112-03/19-01/11

9:20 h

5.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Samostalni upravni referent 1-komunalni redar
KLASA: 112-03/19-01/12

10:10 h

6.

Javni natječaj za prijam vježbenika
Samostalni upravni referent-komunalni redar
KLASA:112-06/19-01/4

11:00 h

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja/oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja/oglasa putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete natječaja bit će dostavljena prijaviteljima na natječaj putem elektroničke pošte s današnjim danom.

Kandidati su se obvezni pridržavati rasporeda navedenoga u ovoj obavijesti. Nije moguće naknadno pristupanje prethodnoj provjeri, neovisno o razlozima.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda uz svaki pojedini javni natječaj, odnosno Oglas.

 

Grad Slavonski Brod