fbpx
 
 

Grad Slavonski Brod
KLASA: 112-02/19-01/10
URBROJ: 2178/01-07-19-7
Slavonski Brod, 11.listopada 2019. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Grad Slavonski Brod daje

O B A V I J E S T
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglase i javne natječaje Grada Slavonskog Broda za prijam u službu kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 12.listopada 2019. prema sljedećem rasporedu:          

 RB

Javni natječaj/oglas

Vrijeme početka
prethodne provjere

1.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol-vježbenik
KLASA: 112-06/19-01/3

8:30 h

2.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol
KLASA: 112-02/19-01/7

8:30 h

3.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
Samostalni upravni referent 1-za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje
KLASA: 112-02/19-01/8

8:30 h

4.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Viši stručni suradnik 1-za tehničke poslove
KLASA: 112-03/19-01/11

9:20 h

5.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Samostalni upravni referent 1-komunalni redar
KLASA: 112-03/19-01/12

10:10 h

6.

Javni natječaj za prijam vježbenika
Samostalni upravni referent-komunalni redar
KLASA:112-06/19-01/4

11:00 h

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja/oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja/oglasa putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete natječaja bit će dostavljena prijaviteljima na natječaj putem elektroničke pošte s današnjim danom.

Kandidati su se obvezni pridržavati rasporeda navedenoga u ovoj obavijesti. Nije moguće naknadno pristupanje prethodnoj provjeri, neovisno o razlozima.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda uz svaki pojedini javni natječaj, odnosno Oglas.

 

Grad Slavonski Brod

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit