fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017., od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.listopada 2018., 23.studenog 2018., 11.travnja 2019., 1.srpnja 2019, 20.rujna 2019. i 1.listopada 2019.godine pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto:
- Viši stručni referent 1-za naplatu prihoda
- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 

Prilog:


Poveznice: