fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • - građenje građevine infrastrukturne namjene- javna rasvjeta, 2.b skupine

na postojećoj građevnoj čestici 5835/3, 5834/3, 5833/5, 5837/1, 5836/1, 5835/6, 5834/4 5833/6 k.o. Slavonski Brod , Naselje kardinala Franje Kuharića

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod , Vukovarska 1, Gradska uprava (soba 26).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)