fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/19-01/430
URBROJ: 2178/01-05-19-03
Slavonski Brod, 26. rujna 2019. godine


Na temelju članka 131., 132. i 133.  Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u naselju Slavonski Brod: ''Branimirova ulica'' u k.o. Slavonski Brod, ''Kolodvorska ulica'' u k.o. Slavonski Brod, ''Ulica Stjepana Radića'' u k.o. Brodski Varoš, ''Ulica Vladimira Vidrića'' u k.o. Slavonski Bod, ''Ulica svetog Nikole Tavelića'' u k.o. Brodski Varoš, ''Ulica Vida Došena'' u k.o. Slavonski Brod, ''Županjska ulica'' u k.o. Brodski Varoš i ''Ulica Petra Svačića''-odvojak u k.o. Slavonski Brod, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstana ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

 Radovi započinju dana 30. rujna 2019. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl. ing. geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 02. listopada 2019. godine od 08:00 - 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.