fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinska dozvola za - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava

  • izgradnja kolnika ceste, oborinske odvodnje i kanalizacije u odvojcima ulice Ljudevita Posavskog

na postojećim građevnim česticama k.č.br. 146/5, 144/3, 157/9, 4878/2; k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Ljudevita Posavskog)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)