fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/19-01/5
URBROJ: 2178/01-07-19-20
Slavonski Brod, 24.lipnja  2019. godine


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Samostalni upravni referent 1-komunalni redar u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda, objavljen putem „Narodnih novina“ , HZZ-a i službenih web stranica Grada dana 12.lipnja 2019.,  daje se sljedeća

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-komunalni redar

Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 1.srpnja 2019. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja