fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19. st.1. u svezi članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. , 61/11. i 4/18. dalje:ZSN) i Plana prijema u službu u upravna tijela Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda,

J AV N I   N A T J E Č A J

za prijam vježbenika

 
U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto:

- VJEŽBENIK- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi osposobljavanja za radno mjesto „Viši stručni referent 1 za odnose s javnošću i protokol“

 

Prilog:


Poveznice: