fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- gradnju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine - javna rasvjeta kružnog toka u Ulici dr. M. Budaka u Slavonskom Brodu na k.č.br. 4879, 4889/1, 4891, 1866/3 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica dr. M. Budaka).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2019. godine u 11,00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Vukovarska 1, Tvrđava Brod

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)