fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-03/19-01/8
URBROJ: 2178/01-07-19-15
Slavonski Brod, 7.lipnja  2019. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenih web stranica Grada dana 29.5.2019., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi

 

O B A V I J E S T
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol

 

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Oglas  za  prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 10.lipnja  2019. u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa