Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/19-01/1
URBROJ: 2178/01-07-19-19
Slavonski Brod, 31.svibnja  2019. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, objavljen putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenih web stranica Grada dana 22.5.2019., za radno mjesto Samostalni upravni referent 1-za pravne poslove u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

O B A V I J E S T
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-za pravne poslove

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-za pravne poslove poslove u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 5.lipnja 2019.

O vremenu provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti po grupama kandidati će biti obaviješteni, u pravilu, putem elektroničke pošte.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja