fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine - na građevnoj čestici k.č.br. 3180, 3191/1, 3253, 3254, 2950, 2947, 2987/68, 3227/2, 3228/2, 2986/1, 2986/2, 2960/1, 2961/1, 2961/2, 3249,
3251 k.o. Brodski Varoš

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 26).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)