fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017. , od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.listopada 2018., 23.studenog 2018. i 11.travnja 2019.godine,  privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje


O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto :

- 2. Viši stručni suradnik 1 za odnose s javnošću i protokol

- 2 (dva) izvršitelja/ica na određeno vrijeme  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

 

Prilog:


Poveznice: