fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017. , od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.listopada 2018., 23.studenog 2018. i 11.travnja 2019.godine, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje


J A V N I  N A T J E Č A J

za prijem u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto
- Samostalni upravni referent 1 - za pravne poslove
1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 


Prilog:


Poveznice: