Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-03/19-01/6
URBROJ: 2178/01-07-19-9
Slavonski Brod, 20.svibnja  2019. godine

 

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, objavljen putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenih web stranica Grada dana 8.5.2019., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za katastar i gruntovnicu te pregleda prijava pristiglih na javni natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za katastar i gruntovnicu

Obavještavamo kandidate po Javnom natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za katastar i gruntovnicu, objavljenog putem Narodnih novina, HZZ-a i službenih web stranica Grada, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 27.svibnja 2019. godine s početkom u 9:00 sati.          

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja