Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1 za zaštitu okoliša i uređenje Grada , te pregleda prijava pristiglih na javni natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja , donosi


P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1 za zaštitu okoliša i uređenje Grada


Obavještavamo kandidate po Javnom natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1 za zaštitu okoliša i uređenje Grada, objavljenog u Narodnim novinama i službenim web stranicama Grada, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 15. svibnja 2019. godine s početkom u 9:00 sati.


Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Javnog natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa