fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl.17 i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSNLP(R)S-a ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017., od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.listopada 2018., 23.studenog 2018. i 11.travnja 2019.godine,  pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijem u službu na neodređeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto

- Viši stručni suradnik 1 - za katastar i gruntovnicu 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Prilog:


Poveznice: