fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl.17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S-a.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017. , od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.listopada 2018., 23.studenog 2018. i 11.travnja 2019.godine,  pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijem u službu na neodređeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto

- Viši stručni suradnik 1 - za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 


Prilog:


Poveznice: