Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11 . i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S-a.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017. , od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.1istopada 2018., 23.studenog 2018. i 11 .travnja 2019.godine, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto
- viši stručni suradnik 1 -za lokalnu samoupravu
1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

 

Prilog:


Poveznice: