fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18 dalje: ZSNLP(R)S) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. te Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017., 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2018., 17. listopada 2018., 23. studenog 2018. i 11. travnja 2019. godine, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda, na radno mjesto

- STRUČNI REFERENT 1 ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I UREĐENJE GRADA

1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

 

Prilog:


Poveznice: