Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18 dalje: ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. te Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017., 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2018., 17. listopada 2018., 23. studenog 2018. i 11. travnja 2019. godine, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI REFERENT 1 - ZA KOMUNALNE I TEHNIČKE POSLOVE

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

Prilog:


Poveznice: