Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za:

  • promjenu namjene poslovnog prostora (frizerski salon Teli) u prizemlju zgrade u stambeni prostor

II. Uvid u spis predmeta mo že se izvršiti dana 24.04.2019. u 11:00 sati, na lokaciji- Naselje Slavonija I, zgrada 3

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)