fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- izgradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine,

na građevinskim česticama k.č.br. 1914, 1997/1, 2010/16 i dr., k.o . Brod.Varoš (Slavonski Brod, Ul. Županjska, Krbavska i dr. ).

II. Uvid u spis predmeta mo že se izvršiti dana 19.04.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji ovog upravnog odjela - Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 32).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)