fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - odvodnja otpadnih voda gradskih ulica grada Slavonskog Broda - faza 14-17 - ulica Valentina Benošića, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 5129/1, 5131/13, 5128/4, 5127/4, 5126/7, 5124/2, 6245, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Valentina Benošića).

II. U spis je priložen glavni projekt, Z.O.P. 08/18-Z, iz siječnja 2018. godine, glavna projektantica Martina Jambrešić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5846 (INGRI d.o.o., Ruščica, Ruščičkih žrtava 41, ispostava Slavonski Brod, Trg pobjede 25).

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19. travnja 2019. godine u 08:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 28).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)