fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-03/19-01/1
URBROJ: 2178/01-07-19-26

Slavonski Brod, 4. travnja 2019. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. 61/11. i 4/18), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za naplatu prihoda te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za naplatu prihoda


Obavještavamo kandidate po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za naplatu prihoda objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25. ožujka 2019. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 5. travnja 2019. godine, prema sljedećem rasporedu:

 

GRUPA 1, s početkom u 9,00 sati;

GRUPA 2, s početkom u 10,00 sati.

 

Napomena: Informaciju kojoj su grupi pojedini kandidati raspoređeni, isti mogu provjeriti putem elektroničke pošte koju su primili.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa