fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 04/18 dalje: ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje


O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI REFERENT 1 ZA NAPLATU PRIHODA

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

Prilog:


Poveznice: