fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-01/19-01/10
URBROJ: 2178/01-07-19-16
Slavonski Brod, 18. veljače 2019. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 04/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za predškolski, školski odgoj i šport, te pregleda prijava pristiglih na Oglas, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, donosi


P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za predškolski, školski odgoj i šport

Obavještavamo kandidate po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 – za predškolski, školski odgoj i šport objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 7. veljače 2019. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 19. veljače 2019. godine u 12,00 sati

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa