fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-01/19-01/11
URBROJ: 2178/01-07-19-3
Slavonski Brod, 14. veljače 2019. godine

 

O G L A S
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12, 16/17, 118/18), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Viši stručni suradnik 1 - za javnu nabavu - 1 izvršitelj
Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
Poznavanje rada na računalu

Oglas je otvoren od 14. veljače do 22. veljače 2019. godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom) „oglas: stručno osposobljavanje - ne otvarati“.

Privremena pročelnica:
Kristina Radić, dipl.iur.