fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016. godine, 2. svibnja 2017. godine, 10. srpnja 2017., 4. prosinca 2017. godine, 27. prosinca 2017. godine, 29. ožujka 2018. godine, 17. listopada 2018., 23. studeni 2018. i 1. veljače 2019. godine, privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda, objavljuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto
- VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA 1 – ZA PREDŠKOLSKI, ŠKOLSKI ODGOJ I ŠPORT
1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova.

 

Prilog:


Poveznice: