fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- izgradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, crpna stanica „Brodski Varoš“, na građevnoj čestici k.č.br. 614/4, 614/5, 3316, k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Ul.Cerje).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.02.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji ovog upravnog odjela- Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 32)

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)