fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, dogradnja građevine javne i društvene namjene, dogradnja spojnog hodnika i učionica (P+1) na katastarskoj čestici k.č.br. 5925/1 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Aleja M.Krieže 2).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11 ,02.2019. u 09:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, soba 32.


Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)