fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 112-01/18-01/48
URBROJ: 2178/01-07-19-10

Slavonski Brod, 18. siječnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, dalje: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda u upravnoj stvari povodom raspisanog natječaja donosi

O D L U K U

o poništenju Natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Vježbenik – samostalni upravni referent 1- za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

I.

Sukladno odredbi članka 29. ZSN-a pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda raspisao je Natječaj objavljen u Narodnim Novinama broj 112/18 od 14. prosinca 2018. godine  i internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 14. prosinca 2018. godine.

Poništava se navedeni Natječaj za prijem u službu na  određeno vrijeme na radno mjesto Vježbenik – samostalni upravni referent 1 – izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

II.

Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


                                                                                                              Pročelnik:
                                                                                                     Damir Klaić, dipl. ing.