fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-01/18-01/44
URBROJ: 2178/01-07-19-6

Slavonski Brod, 18. siječnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, dalje: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda u upravnoj stvari povodom raspisanog natječaja donosi

 

O D L U K U

o poništenju Natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Vježbenik - viši stručni suradnik 1 - za odnose s javnošću i protokol

 

I.

Sukladno odredbi članka 29. ZSN-a pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisao je Natječaj objavljen u Narodnim Novinama broj 112/18 od 14. prosinca 2018. godine i internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 14. prosinca 2018. godine.

 Poništava se navedeni Natječaj za prijem u službu na  određeno vrijeme na radno mjesto Vježbenik – viši stručni suradnik 1 - za odnose s javnošću i protokol u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu.

II.

Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


                                                                                                    Privremena pročelnica:
                                                                                                     Kristina Radić, dipl.iur.