fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 04/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za provedbu ITU mehanizma te pregleda prijava pristiglih na Oglas, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, donosi

P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za provedbu ITU mehanizma

Obavještavamo kandidate po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za provedbu ITU mehanizma objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 7. siječnja 2019. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 21. siječnja 2019. godine, prema sljedećem rasporedu:

 

GRUPA 1, s početkom u 9,00 sati;

GRUPA 2, s početkom u 10,00 sati.

 

Napomena: Informaciju kojoj su grupi pojedini kandidati raspoređeni, isti mogu provjeriti putem elektroničke pošte koju su primili.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.