fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo udruge građana koje djeluje na području grada Slavonskog Broda da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2019. godinu koji su od interesa za opće dobro

Natječaj je otvoren do 16. veljače 2019, a prijave se dostavljaju poštom ili predajom u Pisarnicu Gradske uprave na adresu:

Grad Slavonski Brod
Upravi odjel za društvene djelatnosti
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

S naznakom „Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga građana za 2019. godinu koji su od interesa za opće dobro - ne otvarati“


Prilozi:

Odluka o načinu raspodjele sredstava (pdf)

Javni natječaj (pdf)

Upute za prijavitelje (pdf)

Obrazac za financijsko izvješće (doc)

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (doc)

Izjava o partnerstvu (doc)

Obrazac opisa programa ili projekta (doc)

Obrazac proračuna programa ili projekta (doc)

Opisni izvještaj projekta ili programa (doc)

Nacrt ugovora o financiranju programa ili projekta (doc)

Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta (doc)

Popis dokumentacije za provedbu Javnog natječaja financiranje programa ili projekata udruga građana za 2019. godinu koji su od interesa za opće dobro:

a. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa ili projekta

b. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa ili projekta

c. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

d. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se program ili projekt provodi u partnerstvu

e. Dokaz da je prijavitelj upisan u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar (elektronički izvadak iz nadležnog registra)