fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. , 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto vježbenik - viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo – glavni knjigovođa, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto vježbenik - viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo - glavni knjigovođa

Obavještavamo kandidate po Natječaju za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto vježbenik - viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo - glavni knjigovođa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. studenog 2018. godine kako će prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata započeti provjerom poznavanja rada na računalu, a održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 03. siječnja 2019. godine, prema sljedećem rasporedu:

GRUPA 1 s početkom u 9,00 sati;

GRUPA 2 s početkom u 10,00 sati;

GRUPA 3 s početkom u 11,00 sati.


Napomena: Informaciju kojoj su grupi pojedini kandidati raspoređeni, isti mogu provjeriti putem elektroničke pošte koju će primiti.

Stručni dio provjere znanja obaviti će se nakon što završe sve tri grupe provjere poznavanja rada na računalu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:112-01/18-01/45
URBROJ: 2178/01-07-18-15
Slavonski Brod, 28. prosinca 2018.godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja