fbpx
 
 

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. , 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto vježbenik - viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo – glavni knjigovođa, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto vježbenik - viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo - glavni knjigovođa

Obavještavamo kandidate po Natječaju za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto vježbenik - viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo - glavni knjigovođa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. studenog 2018. godine kako će prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata započeti provjerom poznavanja rada na računalu, a održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 03. siječnja 2019. godine, prema sljedećem rasporedu:

GRUPA 1 s početkom u 9,00 sati;

GRUPA 2 s početkom u 10,00 sati;

GRUPA 3 s početkom u 11,00 sati.


Napomena: Informaciju kojoj su grupi pojedini kandidati raspoređeni, isti mogu provjeriti putem elektroničke pošte koju će primiti.

Stručni dio provjere znanja obaviti će se nakon što završe sve tri grupe provjere poznavanja rada na računalu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:112-01/18-01/45
URBROJ: 2178/01-07-18-15
Slavonski Brod, 28. prosinca 2018.godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit