fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. , 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo – glavni knjigovođa, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo - glavni knjigovođa

Obavještavamo kandidate po Natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo - glavni knjigovođa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. prosinca 2018. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 27. prosinca 2018. godine, s početkom u 9,00 sati

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:112-03/18-01/42
URBROJ: 2178/01-07-18-22
Slavonski Brod, 24. prosinca 2018.godine

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa