fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11, 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 – za upravljanje projektom te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 - za upravljanje projektom

Obavještavamo kandidate po Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 – za upravljanje projektom objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. prosinca 2018. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 21. prosinca 2018. godine, s početkom u 09,00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-03/18-01/20
URBROJ: 2178/01-07-18-11
Slavonski Brod, 20. prosinca 2018.godine

Povjerenstvo za provedbu oglasa