fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. , 61/11. i 4/18. dalje:ZSN) i Plana prijema u službu u upravna tijela Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda, objavljuje


J A V N I  N A T J E Č A J
za prijem vježbenika

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu
- VJEŽBENIK - 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi
osposobljavanja za radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca 1 za odnose s javnošću i protokol

 

Prilog:

 

Poveznice: